Tarih Bölümü

Vizyon-Misyon

Misyon-Vizyon

 

Misyon:

 

Tarih biliminin gerektirdiği ilmi usuller ve kaideler çerçevesinde,  bu bölümü tercih eden öğrencilerimize; tarihi bilgi donanımının yanı sıra, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla hareket eden, tarih perspektifini kazanmış, olay ve olgulara eleştirel, analitik ve nesnel bakış açısı kazandırmaktır. Bununla birlikte bugünün daha iyi anlaşılması ve yarınlara dönük daha sağlam hedefler belirlenebilmesi için tarih bilincinin önemini kavratmaktır. Ayrıca, gerek Dünya tarihi gerekse Türk tarihinin oluşum safhalarını idrak edebilen, yorumlayabilen ve bunu sonraki nesillere sağlıklı ve tarafsız bir şekilde aktarabilen nesiller yetiştirmektir.

 

Vizyon:

 

            Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde kendine güvenen, girişimci, özgür ve yaratıcı düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, evrensel değerleri ilke edinen,  bilimin öncüleri olma gayesi taşıyan bireyler yetiştirmek.

Arş. Gör. HALAT AKIN
Güncelleme : 28.06.2022 18:47:36