Tarih Bölümü

Sınav Ve Değerlendirme

Bölümümüz öğretim üyeleri; yazılı ve sözlü sınavlar, sunum ve performans ödevleri olmak üzere muhtelif değerlendirme yöntemleri kullanırlar.
Ara dönem sınavının (vize) %40'ı, dönem sonu sınavının (final) ise %60'ı alınarak öğrencinin geçme notu hesaplanır. Toplam puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler ilgili dersi geçmiş sayılır. 60 puanın altında kalan öğrencilerin ise dönem sonu "bütünleme" sınavına girme hakkı vardır.
Arş. Gör. HALAT AKIN
Güncelleme : 6.06.2023 14:28:30