Tarih Bölümü

Mezuniyet Koşulları

Lisans öğrencilerinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

Yüksek Lisans öğrencilerinin ise muayyen süre içerisinde zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamış olmaları gerekir.
Arş. Gör. HALAT AKIN
Güncelleme : 28.06.2022 18:43:15