Mezuniyet Koşulları

Lisans öğrencilerinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

Yüksek Lisans öğrencilerinin ise muayyen süre içerisinde zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamış olmaları gerekir.
Arş. Gör. ANIL DENİZ
Güncelleme : 07.03.2017 12:58:47