Hakkımızda

Bölümümüz


Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gülnisa AYNAKUL HAKKIMIZDA

 

Bölümümüz 2013-2014 eğitim öğretim yılında 41 öğrenci ile aktif hale gelmiştir. Gittikçe genişleyen akademik kadrosunun yanı sıra 2014-2015 akademik yılı itibariyle ikinci öğretim eğitim-öğretimine de başlamıştır. Böylelikle tarih bölümümüz, üniversitemizin gelişim ve ilerlemesinde lokomotif olma misyonunu güçlendirerek akademik yaşamına devam etmektedir.


Bölümün Eğitim Süresi Ve Kapsamı

 

Tarih bölümünün eğitim süresi 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Bölümü bitirmek için her akademik yılın sonunda yapılan ara sınav ve final sınavlarından başarılı olmak gerekmektedir. Bununla birlikte her yarıyıl sonunda iki hafta süreli dönem sonu sınavları da vardır. Ayrıca, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

 

Bölümden Mezun Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

 

Bölümümüzden mezun olabilmek için bütün derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Dolayısıyla bölüm bütün dersleri ile tamamlanıp da başarılı bir şekilde mezun olunduğunda, Tarih Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.

 

Bölümü Başarıyla Tamamlayanların İstihdam Olanakları

 

Tarih bölümünü başarıyla tamamlayanlar, tarih bölümlerinde lisansüstü seviyede akademik kariyer yapma, eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapma olanağına sahip olabileceklerdir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nda da istihdam edilme olanaklarına sahip olabileceklerdir.

Arş. Gör. HALAT AKIN
Güncelleme : 30.10.2018 16:04:44